Giới thiệu chung
Công ty nhựa Hưng Yên được thành lập từ năm 1974 là doanh nghiệp do nhà nước quản lý. Đến tháng 8 năm ..